Reklama
 
Blog | Petr Maule

Provázanost reklamních sloganů a hesel u jednotlivých odvětví

Přestože hlavním cílem reklamy je upozornit, žádný reklamní slogan si nedovolí výrazněji vybočovat z řady sloganů konkurentů v daném odvětví. Zatímco u bankovních institucí najdeme slogany, které se v nás snaží probudit pocit jistoty a silného partnerství, automobilový průmysl jde zcela jinou cestou, neustále se potenciálnímu zákazníkovi snaží vštěpovat, že on je ten hlavní a automobilce jde v první řadě o něho.

Reklamní slogan je jakési heslo či motto, které pomáhá upoutávat pozornost ke společnosti či k jejímu produktu. Reklamní slogan slouží především k budování povědomí o značce, slogan je jakýmsi logem v textové podobě, umožňuje firmu ihned jednoznačně identifikovat. Pokud je slogan skutečně zdařilý, dokáže také potenciálního zákazníka přimět k akci, např. k objednávce. Ty nejlepší slogany se časem stávají synonymy pro produkty, jež nabízejí.
V jistém smyslu symbolizuje úspěšný slogan efektivnost stručné komunikace: je naplněním správného odhadu recipientovy reakce, dokáže ho pohnout ke koupi, ke změně, k aktivitě.
V hlubší psychologické rovině slogan oslovuje lidské potřeby a instinkty, představy o sobě a o světě, představy o žádoucím, představy o výhodném, chce vzbudit touhu, chtění, vyvolat novou potřebu. Podle zacílení se slogany mohou dělit na apely na hrdost, šetrnost, jistotu a bezpečí, rychlost, krásu, sílu, standard, sociální status, sebepojetí, sounáležitost (Přidej se k nám!), životní styl, dobrý pocit, fantazii, pobavení; ale i na instinktivní chtivost (peněz, zboží) a nenasytnost, na závist, na sklon k lenosti (zdůrazňování dostupnosti a pohodlnosti výrobku) atd.
Slogan je zpravidla velmi jednoduchý a stručný. Firmy si vytvářejí jednak stabilní, dlouhodobě neměnné slovní logo, aby při pouhém zaslechnutí nebo zběžném pohledu byla firma okamžitě identifikována. Je obdobou analogového loga automobilky, které je přítomné např. na karosérii automobilu. K logu je na přechodnou dobu připojen další slogan, někdy delší ?minipříběh?. Porovnáme-li vynalézavost slovní propagace v témž odvětví, zjistíme přitom nápadné podobnosti. Jako by vynalézavosti vytyčovaly mantinely právě cílové psychologické potřeby, které je třeba co nejstručněji oslovit.
Proto poslední dobou firmy utrácejí více peněz za nápady a kreativnost ve svých sloganech, než za samotnou inzerci . Nejjednodušší pohyb a volnost v originalitě mají firmy, jejichž služby a výrobky v lidech probouzejí extrémní emoční pocity ( Pohřební služby, firmy nabízející produkty k hubnutí, léky apod)
Zde je několik ukázek slovních log a sloganů z konce 90. let 20. století v oblasti pojišťoven, bank a automobilového průmyslu:
Slovní loga:
Allianz – Stojíme při Vás
Moravskoslezská kooperativa, Česká kooperativa – Budoucnost patří pojištěným
Živnostenská družstevní záložna – Jiná možnost pro Vaše finance
Raiffeisen – Specialista na stavební spoření
ČSST – Jednička ve stavebním spoření
ČSOB – Vítejte v dobré společnosti
Union banka – Přednost má klient
Bank Austria Creditanstalt – Chci více jistoty
Commerzbank – Banka po Vašem boku
Expandia Banka – Vždy při ruce
Honda – First man, then machine
Renault – Naším motorem jste Vy
Ford – Všechno, co děláme, řídíte Vy!
 
Doprovodné slogany:
Na cesty bez obav! (Evropská cestovní pojišťovna)
Cestujte bez starostí (Allianz)
Užívejte si život (Allianz)
Riziko. Kryté Allianz. / Ať jste kdekoliv. Ať děláte cokoliv. Allianz stojí vždy při Vás.
Kdo má hlavu, má právo na víc. (ČSST)
Partnerství. Hodnoty, které jsou k nezaplacení (Commercial Union, životní pojišťovna)
Nový Lanos: Plný síly (Daewoo)
Nový Renault Mascott: Autíčko, které uveze tuny.
Fiat Seicento ? Rozený útočník plný síly a rychlosti
Carisma ? Než si ji vezmete, zeptejte se na věno! (Mitsubischi Motors)

Reklama